REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

2020-08-31 15:31
publikacja
2020-08-31 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Akcjonariusz
NEMUS HOLDING AB

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Udział w liczbie głosów na ZWZ
96,94%

Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce
58,26%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report no 13/2020


Dated: 31 August 2020


Subject: Shareholders holding no less than 5% of number of votes at the
Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A.


General legal basis:


Article 70 section 3 of Public Offering Act


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) makes public
the information regarding the list of shareholders holding no less than
5% of number of votes at the Ordinary Shareholders Meeting (“OSM”) from
31 August 2020.Shareholder


NEMUS HOLDING AB


Number of votes registered at OSM


40 366 449


Number of votes from shares registered at OSM


40 366 449


Share in number of votes at OSM


96,94%


Share in total number of votes in the Company


58,26%





Legal basis for publishing of the report:


Article 70 section 3 of Public Offering Act


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-08-31 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki