ARCHICOM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

2019-06-14 17:19
publikacja
2019-06-14 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Kazimierz_Srodka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatury Pana Kazimierza Śródki na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura Pana Kazimierza Śródki została zgłoszona przez akcjonariusza Spółki – DKR Invest spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Kazimierz Śródka jest współzałożycielem Grupy Archicom. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto posiada kwalifikacje do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej, posiada uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia i nadzorowania prac budowlano-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych, a także uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Aktualnie Pan Kazimierz Śródka pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Szczegółowy życiorys Pana Kazimierza Śródki zawierający opis wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pan Kazimierz Śródka wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Kazimierz Śródka oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.


Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
CV Kazimierz Śródka.pdfCV Kazimierz Śródka.pdf CV Kazimierz Śródka

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Krzysztof Andrulewicz Prezes Zarządu
2019-06-14 Rafał Jarodzki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki