REKLAMA

ARCHICOM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-25 17:20
publikacja
2022-01-25 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - w dniu 23 maja 2022 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - w dniu 24 listopada 2022 r.

Raport półroczny
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - w dniu 15 września 2022 r.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2021 r. - w dniu 25 marca 2022 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. - w dniu 25 marca 2022 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2022-01-25 Agata Skowrońska-Domańska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki