ARCHICOM S.A.: Podsumowanie oferty obligacji serii M4/2019

2019-06-14 17:26
publikacja
2019-06-14 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii M4/2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 18/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Spółka wyemitowała 60.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.
W dniu emisji obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A., a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu i notowań na ASO Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Data emisji: 14 czerwca 2019 r.
Ostateczny termin wykupu: 14 czerwca 2023 r.
Oprocentowanie: zmienne, oparte o WIBOR dla depozytów 3 – miesięcznych (WIBOR 3M), powiększone o marżę odsetkową w wysokości 3,30% w skali roku.
Podsumowanie informacji o ofercie:
Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: rozpoczęcie subskrypcji: 13 czerwca 2019r., zakończenie subskrypcji: 14 czerwca 2019 r.
Data przydziału obligacji: 14 czerwca 2019 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 60.000.
Średnia stopa redukcji: 0%.
Liczba obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 60.000.
Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 60.000.
Cena po jakiej obligacje były nabywane: równa wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 PLN każda.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 1.
Liczba podmiotów, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji : 1.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 60.000.000 PLN.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Rafał Jarodzki Wiceprezes Zarządu
2019-06-14 Krzysztof Andrulewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki