ARCHICOM S.A.: Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku

2019-06-14 20:56
publikacja
2019-06-14 20:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwalę w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 5/V/2018 z dnia 18 maja 2018 r., w ten sposób, że podmiot wybrany do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A., przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019, zamiast przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019.
W związku z powyższym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku 2019, zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku aneksu do umowy zawartej dnia 23 maja 2018 r. nr 6979/10 ze spółką Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom S.A. za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 oraz na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020, w zakresie dotyczącym przeprowadzenia przez w/w podmiot badania (zamiast przeglądu) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Krzysztof Andrulewicz Prezes Zarządu
2019-06-14 Rafał Jarodzki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki