REKLAMA

AQUATECH: Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty czynszu najmu

2020-10-26 18:58
publikacja
2020-10-26 18:58
Zarząd Emitenta informuje, że Emitent w dniu 26 października 2020 roku otrzymał drogą mailową wezwanie do zapłaty kwoty 175.000,00 złotych tytułem czynszu najmu za teren w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, na którym Emitent zbudował i użytkuje budynek biurowy oraz halę produkcyjno-magazynową. Załącznik do niniejszego Raportu stanowią otrzymane przez Emitenta Wezwanie do zapłaty, Umowa najmu oraz Aneks do Umowy Najmu.

Emitent informuje, że w odnalezionych w biurze w Łomży dokumentach nie znajdował się załączony Aneks. Emitent zauważa, że na przestrzeni kilku lat czynsz najmu został istotnie podwyższony, pojawiały się dodatkowe opłaty obciążające Emitenta, przedmiot najmu został ograniczony (zmniejszony), a reprezentanci stron załączonej Umowy i Aneksu byli ze sobą prawdopodobnie powiązani osobowo.

Emitent kwestionuje istnienie zobowiązania określonego w otrzymanym wezwaniu. W księgach rachunkowych Emitenta widnieją faktury za najem terenu objętego Umową Najmu wystawione na inne kwoty i przez inne podmioty, prawdopodobnie osobowo powiązane z p. Babińską.

Zarząd Emitenta ocenia, że ze względu na sytuację finansową Emitenta, w tym w szczególności istnienie innych wymagalnych zobowiązań finansowych, spełnienie żądania p. Babińskiej (w razie jego zasadności) w chwili obecnej jest niemożliwe, o czym Emitent informuje, ze względu na skutki jakie może to wywołać dla działalności i przyszłości Emitenta, w tym utrzymania w toku bieżącej produkcji i realizacji zamówień klientów.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki