REKLAMA

AQUATECH: Otrzymanie przez Emitenta Wezwania do zapłaty kwoty 47.400,00 zł

2020-10-26 19:41
publikacja
2020-10-26 19:41
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 października 2020 roku otrzymał drogą mailową wezwanie do zapłaty kwoty 47.400,00 złotych tytułem czynszu najmu terenu w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A. Załącznik do niniejszego Raportu stanowią otrzymane Wezwanie do zapłaty, Umowa użyczenia, Aneks do Umowy użyczenia oraz Pismo Emitenta z dnia 20 października 2020 roku. Emitent otrzymał wezwanie do zapłaty czynszu najmu za w/w teren od podmiotu, który nie jest dla Emitenta stroną stosunku najmu. Zarząd Emitenta informuje, że w księgach rachunkowych Emitenta widnieją zaksięgowane faktury za wynajem terenu od tego podmiotu.

Emitent informuje, że w odnalezionych w biurze w Łomży dokumentach nie znajdował się załączony Aneks do Umowy użyczenia.

Emitent zauważa, że a reprezentanci stron przywołanych umów byli ze sobą prawdopodobnie powiązani osobowo.

Emitent w dniu 20 października 2020 roku skierował do strony załączonej Umowy użyczenia pismo o kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań wraz z wezwaniem do zapłaty. Emitent w wyżej wymienionej dacie zakwestionował istnienie zobowiązania objętego otrzymanym w dniu 26 października 2020 roku Wezwaniem do zapłaty.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Załączniki
20201026_194148_0000129870_0000125552.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki