REKLAMA

AQUATECH: Informacja na temat wybranych zidentyfikowanych zobowiązań Emitenta

2020-10-15 09:34
publikacja
2020-10-15 09:34
Zarząd Spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 14 października 2020 roku powziął informację, o jednostronnym podpisaniu przez Emitenta w dniu 4 sierpnia 2020 roku
Umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek ubezpiczeniowych. Umowa zakładała restrukturyzację zobowiązań Emitenta w kwocie
284.043,03 zł z płatnością pierwszej raty zobowiązania wyznaczoną na dzień 15 października 2020 roku.
Emitent w ramach w/w Umowy zobowiązany był m.in. do terminowego wnoszenia płatności określonych harmonogramem oraz bieżących zobowiązań wobec ZUS w pełnych kwotach. Zarząd Emitenta nie
posiada w/w Umowy podpisanej przez wierzyciela Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż czyni starania, aby ustalić saldo zobowiązania Emitenta wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbwego oraz potwierdzić, czy Emitent rzeczywiście zawarł w/w Umowę (tj. otrzymał jej kopię podpisaną przez wierzyciela Emitenta). Zarząd Emitenta informuje również, że bieżące zobowiązanie Emitenta wobec ZUS wynosi 47.574,34 zł.
Nadto Zarząd Emitenta infomuje, iż w dniu 14 października 2020 roku otrzymał informację o uprawomocnieniu się nakazu zapłaty (wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach) przeciwko Emitentowi z dnia 22 września 2020 roku na kwotę 10.010,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwotę 3.167,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Nadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 października 2020 roku wobec Emitenta została wszczęta egzekucja komornicza na kwotę 13.060,02 zł. Egzekucja skierowana została wobec rachunków.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki