REKLAMA

AQUA: Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.

2021-06-23 15:34
publikacja
2021-06-23 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 19 marca 2021 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z Gminą Bielsko-Białą umowę w przedmiocie zamiany nieruchomości, na podstawie której prawo własności nieruchomości należącej do Gminy Bielsko-Białej zostało przeniesione na Spółkę w zamian za przeniesienie na Gminę Bielsko-Białą prawa własności nieruchomości należącej do Spółki („Umowa”).
Mając na uwadze różnicę pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości oraz obowiązki podatkowe spoczywające na Spółce w związku z przeniesieniem własności nieruchomości, zamiana nieruchomości nastąpiła za dopłatą na rzecz Spółki kwoty w wysokości 37.953,01 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami uzyskanymi przez strony Umowy w wyniku zamiany nieruchomości.
Na nieruchomości, która dotychczas należała do Spółki, a w drodze zamiany została przeniesiona na Gminę Bielsko-Białą, ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Spółki dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej posadowionych na tej nieruchomości oraz służebność drogi (przejazdu i przechodu) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przylegającej, której obecnym właścicielem jest Spółka.
Nieruchomości zostały wzajemnie wydane celem przeniesienia ich posiadania na nowych właścicieli.
Powyższa zamiana nieruchomości umożliwi Spółce realizację inwestycji – Parku Edukacji Ekologicznej „AQUA”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI
nr 13/2020 z dnia 13 listopada 2020 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki