REKLAMA

AQUA: Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.

2021-06-22 14:53
publikacja
2021-06-22 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., nr 11/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, że Spółka wniosła odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od decyzji w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
Wniesienie odwołania od omawianej decyzji ma na celu uzyskanie zatwierdzenia złożonego przez Spółkę wniosku taryfowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki