REKLAMA

AQUA: Szacowany wynik netto po III kwartale 2020r.

2020-10-14 12:01
publikacja
2020-10-14 12:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Szacowany wynik netto po III kwartale 2020r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "AQUA" S.A. informuje, że szacowany zysk netto Spółki narastająco po III kwartale 2020r. wyniesie około 5,4 mln zł i w związku z tym będzie o około 50% niższy niż zysk netto uzyskany w analogicznym okresie 2019r.
Na uzyskanie niższego wyniku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 wpływają:
 niższe przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi o 0,25 mln zł (tj. -0,2%) - związane z niższa ilościową sprzedażą dla odbiorców gospodarczych oraz czasowym zamknięciem centrum rekreacji „AQUA”,
 wyższymi kosztami energii elektrycznej o około 1,7 mln zł (40%), które wynikają z wyższych jednostkowych cen zakupu energii elektrycznej,
 wyższą o około 0,8 mln zł amortyzacją (tj. 3%),
 dokonaniem wyższych odpisów na utratę wartości należności o około 0,95 mln zł (tj.84%),
 utworzenie wyższej rezerwy na remonty przesunięte w czasie o około 2,2 mln zł (tj.85%).

Na koniec 2020 roku Spółka spodziewa się uzyskać wynik netto niższy od uzyskanego w 2019 r. ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej, wyższe koszty remontów oraz niższe przychody związane z ograniczeniem produkcji przez podmioty gospodarcze na skutek pandemii.
Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.
Przedstawione informacje mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki