REKLAMA
WAŻNE

AQUA: Szacowany wynik netto po II kwartale 2020r.

2020-07-14 10:24
publikacja
2020-07-14 10:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Szacowany wynik netto po II kwartale 2020r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "AQUA" S.A. informuje, że szacowany zysk netto Spółki narastająco po II kwartale 2020r. wyniesie około 3,2 mln zł i w związku z tym będzie o około 54% niższy niż zysk netto uzyskany w analogicznym okresie 2019r.

Na uzyskanie niższego wyniku wpływają:
- niższe przychody ze sprzedaży o około 0,5 mln zł (tj. -1%) na działalności podstawowej, związane z niższa ilościową sprzedażą dla odbiorców gospodarczych,
- niższe przychody ze sprzedaży pozostałych usług o około 0,6 mln zł (-18%), związane przede wszystkim z czasowym zamknięciem centrum rekreacji „AQUA”,
- wyższymi kosztami energii elektrycznej o około 1,2 mln zł (45%),
- wyższą o około 0,5 mln zł amortyzacją (tj. 3%),
- wyższymi kosztami materiałów i usług remontowych o około 0,5 mln zł (tj.6%),
- wyższe odpisy na utratę wartości należności oraz wartości świadectw pochodzenia energii o około 0,6 mln zł.

Koszty remontów w 2020 r. zostały zaplanowane przez Spółkę na poziomie porównywalnym do kosztów poniesionych w 2019 roku, przy czym ich rozkład w poszczególnych kwartałach 2020 roku powinien być bardziej równomierny niż w 2019 roku. Natomiast wzrost kosztów energii elektrycznej jest związany z wyższymi cenami jednostkowymi za MWh, które zostały ustalone na bazie przetargu rozstrzygniętego jesienią 2019r.

Ilościowo poziom sprzedaży wody, jak i odbioru ścieków, narastająco po II kwartale 2020 roku był o około 2% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec 2020 roku Spółka spodziewa się uzyskać wynik netto niższy od uzyskanego w 2019 r. ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej oraz niższe przychody związane z ograniczeniem produkcji przez podmioty gospodarcze.

Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Przedstawione informacje mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki