7,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
AQUA SA (AQA)

Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że uległa zmianie umowa linii kredytowej oraz powiązane z tą umową zabezpieczenia mogące mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych Emitenta.
W dniu 04.12.2013 roku pomiędzy FM Bank PBP S.A obecnie występującym pod firmą Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, (zwanym dalej „Bankiem”), a AQUA S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („Spółka”), zawarta została umowa linii kredytowej, o czym Spółka informowała komunikatem EBI 31/2013, zmieniona następnie aneksami do ostatecznej kwoty 1.340.172,89 PLN z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN (komunikat ESPI – 2/2016).
W wyniku podpisanego obecnie aneksu uległy zmianie przeznaczenie, termin i kwota do której Bank udziela Spółce kredytowania w ramach Linii Kredytowej z 1.340.172,89 PLN na 1.427.457,89 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 89/100), w tym 87.285,00 PLN na udzieloną Gwarancję Usunięcia Wad i Usterek PERN z ważnością do 31 sierpnia 2024 r. Jednocześnie w związku z zakończeniem prac na kontrakcie PERN i z wygaśnięciem Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN udzielonej na kwotę 1.340.172,89 PLN kwota wykorzystania linii kredytowej zmniejszyła się do 87.285,00 PLN.
W związku z powyższymi zmianami zostały zawarte z Bankiem aneksy do wcześniej podpisanych umów oraz wydane oświadczenia Banku:
1. Aneks do Umowy Przelewu Praw na Zabezpieczenie pozostawiający jedynie cesję praw do ubezpieczenia Nieruchomości.
2. Oświadczenie Banku o zrzeczeniu się praw do Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach.
3. Oświadczenie – zgoda Banku na zmniejszenie sumy hipoteki - z kwoty 12.300.000,00 PLN na kwotę 174.570,00 PLN.
4. Oświadczenia Banku o zrzeczeniu się zastawów na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela należących do 4 akcjonariuszy, o których dokonaniu Spółka informowała komunikatem EBI 17/2014 z dnia 2.04.2014 r., a o zmianach tych zastawów - komunikatami EBI/29/2014 i EBI/1/2015.
W związku z powyższym, wszczęto procedury zmiany zapisów w hipotece oraz usunięcia wpisów o zastawach z rejestru zastawów.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.