REKLAMA

AQUA: Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.

2021-07-06 14:23
publikacja
2021-07-06 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) do Sądu Okręgowego w Katowicach o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki („Pozew”). Otrzymany przez Spółkę odpis Pozwu datowany jest na dzień 25 lutego 2021 r., lecz został doręczony Spółce dopiero w dniu dzisiejszym.
Wniesienie Pozwu stanowiło wykonanie zobowiązania Sądu Okręgowego w Katowicach, który zobowiązał Veolia do jego wniesienia w związku z udzieleniem zabezpieczenia roszczenia Veolia, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało jednak uchylone prawomocnym postanowieniem tego Sądu z dnia 10 marca 2021 r., co Spółka również przekazała do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 18 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
Twierdzenia podnoszone przez Veolia w Pozwie są analogiczne do tych przedstawianych przez nią we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, tj. jako przyczynę utraty prawa głosu przez Gminę Bielsko-Białą Veolia wskazuje naruszenie przez tego akcjonariusza obowiązku notyfikacji Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego faktu zawarcia w 2006 roku porozumienia akcjonariuszy i przekroczenia przez strony tego porozumienia określonego progu ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast Sąd Okręgowy w Katowicach
w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 marca 2021 r. oddalającym wniosek Veolia
o udzielenie zabezpieczenia, a także w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 czerwca 2021 r. oddalającym zażalenie Veolia, wskazał, iż Veolia nie uprawdopodobniła swojego roszczenia opartego na wyżej wymienionych podstawach.
Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy Pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesu Spółki, w tym w pierwszej kolejności złoży stosowną odpowiedź na Pozew.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki