REKLAMA

APIS: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.

2021-08-21 20:58
publikacja
2021-08-21 20:58
Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.
Załączniki
20210821_205852_0000136361_0000134751.pdf
20210821_205852_0000136361_0000134752.pdf
20210821_205852_0000136361_0000134753.pdf
20210821_205852_0000136361_0000134754.pdf
20210821_205852_0000136361_0000134755.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki