REKLAMA

APATOR: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 27 maja 2019 r.

2019-04-29 20:32
publikacja
2019-04-29 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1_RB_23_2019_Projekty_uchwal_WZA_APATOR_2019_z_uzasadnieniami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_RB_23_2019_uchwaly_opiniujace_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 27 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Apator SA niniejszym przekazuje w załączeniu:
- projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 27 maja 2019 r. wraz z uzasadnieniami,
- uchwały Rady Nadzorczej opiniujące sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik_1_RB_23_2019_Projekty uchwał_WZA_APATOR_2019_z uzasadnieniami.pdfZałącznik_1_RB_23_2019_Projekty uchwał_WZA_APATOR_2019_z uzasadnieniami.pdf Projekty uchwał WZA z uzasadnieniami
Załącznik_2_RB_23_2019_uchwały opiniujące Rady Nadzorczej.pdfZałącznik_2_RB_23_2019_uchwały opiniujące Rady Nadzorczej.pdf Uchwały opiniujące Rady Nadzorczej Apator SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2019-04-29 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki