21,0000 zł
0,96% 0,2000 zł
APATOR SA (APT)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_20_2019_wykaz_transakcji_04-12.04.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-12
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 4–12 kwietnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 4 kwietnia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 5 kwietnia 2019 roku 430 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,99 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 8 kwietnia 2019 roku 670 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0048% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 11 kwietnia 2019 roku 1200 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0036% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 12 kwietnia 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,51 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 9 i 10 kwietnia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 3800 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0115% kapitału zakładowego i dające prawo do 3800 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0069% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 242300 akcji własnych dających 242300 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,7319% kapitału zakładowego i 0,4396% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 4–12 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB_20_2019_wykaz transakcji_04-12.04.2019.pdfZałącznik_RB_20_2019_wykaz transakcji_04-12.04.2019.pdf Wykaz transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2019-04-12 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.