25,9000 zł
-0,38% -0,1000 zł
APATOR SA (APT)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_14_2019_wykaz_transakcji_01.03.-11.03.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-11
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 1–11 marca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 1 marca 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,38 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 4 marca 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,26 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 5 marca 2019 roku 1400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0042% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 6 marca 2019 roku 400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0012% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0007% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 8 marca 2019 roku 1400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0042% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 11 marca 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 7 marca 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5100 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0154% kapitału zakładowego i dające prawo do 5100 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0093% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 227000 akcji własnych dających 227000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,6857% kapitału zakładowego i 0,4118% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 1–11 marca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB_14_2019_wykaz transakcji_01.03.-11.03.2019.pdfZałącznik_RB_14_2019_wykaz transakcji_01.03.-11.03.2019.pdf Załącznik - wykaz transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-11 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2019-03-11 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.