26,0000 zł
-0,76% -0,2000 zł
APATOR SA (APT)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_11_2019_wykaz_transakcji_20.02-28.02.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-28
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 20–28 lutego 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 20 lutego 2019 roku 1400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0042% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 21 lutego 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 25 lutego 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,39 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 26 lutego 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 27 lutego 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 28 lutego 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W dniu 22 lutego 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4400 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0133% kapitału zakładowego i dające prawo do 4400 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0080% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 221900 akcji własnych dających 221900 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,6703% kapitału zakładowego i 0,4026% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 20–28 lutego 2019 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB_11_2019_wykaz_transakcji_20.02-28.02.2019.pdfZałącznik_RB_11_2019_wykaz_transakcji_20.02-28.02.2019.pdf Załącznik - wykaz transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2019-02-28 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.