25,30 zł
-3,07% -0,80 zł
APATOR SA (APT)

Nabycie akcji spółki PoWoGaz SA w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-30
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie akcji spółki PoWoGaz SA w dniu 30 kwietnia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APATOR SA informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 roku nastąpiło rozszerzenie Grupy APATOR o Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz SA.
APATOR SA nabył 16.332 akcje spółki PoWoGaz SA za łączną kwotę 70.227.600 zł. Powyższe akcje stanowią 97,10% kapitału zakładowego spółki PoWoGaz SA.
Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA z siedzibą w Poznaniu jest jednym z największych producentów wodomierzy mieszkaniowych i przemysłowych w Polsce. Posiada również bardzo mocną pozycję na rynkach zagranicznych. Włączenie PoWoGaz SA do Grupy APATOR jest kolejnym etapem realizowanej strategii skierowanej na uzyskanie pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w zakresie aparatury pomiarowej jak i łącznikowej.
Nabycie akcji spółki PoWoGaz SA nastąpiło w wyniku wykonania 366 warunkowych umów sprzedaży zawartych w dniach od 17 stycznia 2008 r. do 24 kwietnia 2008 roku między APATOR SA oraz osobami fizycznymi. Wszystkie warunki zawarte w tych umowach zostały spełnione, w tym w szczególności w dniu 25 kwietnia 2008 roku uzyskana została zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Inwestycja spółki APATOR SA w akcje spółki PoWoGaz SA ma charakter długoterminowy. Źródłami finansowania tej inwestycji są:
-długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 45 mln zł, udzielony przez Bank Handlowy w Warszawie SA (szczegółowe informacje w raporcie bieżącym nr 12/2008 z 25 kwietnia 2008 r.),
-środki własne oraz kredyt w rachunku bieżącym.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku środki finansowe zostały przekazane na rachunki zbywców akcji.

Kapitał zakładowy spółki PoWoGaz SA wynosi 841.000 zł i dzieli się na 16.820 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda. APATOR SA nabył 16.332 akcji o łącznej wartości nominalnej 816.600 zł. Powyższe akcje stanowią 97,10% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 97,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Pomiędzy APATOR SA i osobami spółką zarządzającymi lub ją nadzorującymi, a zbywającymi akcje PoWoGaz SA nie zachodzą żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą uznania nabytych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest łączna cena nabycia akcji, która przekroczyła próg 10% kapitałów własnych spółki APATOR oraz uzyskanie 97,10 % udziału w kapitale zakładowym spółki PoWoGaz SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-04-30 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl