61,00 zł
0,83% 0,50 zł
Analizy Online SA (AOL)

Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. o co najmniej 1,00%

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku otrzymał, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), zawiadomienie od Pana Grzegorza Raupuk, w którym poinformował on o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Z otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia wynika, że:

- w wyniku zawartej w dniu 25 kwietnia 2018r. transakcji sprzedaży akcji Pan Grzegorz Raupuk posiada 407.051 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 33,98% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 407.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 33,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

- przed zawarciem ww. transakcji Pan Grzegorz Raupuk posiadał 419.051 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowiły 34,98% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 419.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 34,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

- w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Grzegorz Raupuk nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia swoich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta,

- Pan Grzegorz Raupuk, jak i podmioty od niego zależne nie zawarły umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl