REKLAMA

ANALIZY ONLINE SA: Zmiana Statutu Spółki Analizy Online S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Analizy Online S.A. w dniu 24.06.2020 r.

2020-06-24 13:07
publikacja
2020-06-24 13:07
Zarząd Analizy Online Spółka Akcyjna ("Spółka", „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta („WZA”) w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet.

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż WZA Emitenta podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20200624_130737_0000127365_0000122030.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki