REKLAMA
Tour de spółki

ANALIZY ONLINE SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki Analizy Online S.A.

2020-08-17 14:43
publikacja
2020-08-17 14:43
Zarząd Analizy Online S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 sierpnia 2020 r. do Spółki wpłynęło Postanowienie z dnia 6 sierpnia 2020 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”), z którego wynika, iż Sąd Rejonowy w dniu 6 sierpnia 2020 r. dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rejestracja powyższej zmiany dokonana została na podstawie uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet.

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Aktualny tekst jednolity Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2b Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20200817_144343_0000128832_0000124365.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki