REKLAMA

ANALIZY ONLINE SA: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku

2020-08-07 21:44
publikacja
2020-08-07 21:44
Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty treści skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem nr EBI 13/2020 w dniu 7 sierpnia 2020 roku.

Korekta wynika z omyłki pisarskiej, polegającej na tym, iż w punkcie 6. „Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe”, podpunkcie 6.1 „Skonsolidowany bilans” w kolumnie za okres 30.06.2020, podano błędne wartości dla poniższych pozycji:
- aktywa trwałe,
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
- aktywa obrotowe,
- zapasy,
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
- aktywa razem.

Pozostałe dane skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku nie uległy zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowana treść skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki