REKLAMA
Tour de spółki

ANALIZY ONLINE S.A.: Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta

2020-06-24 15:04
publikacja
2020-06-24 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_11_2020_PS_Sprzedaz_2020-06-23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR), informujące o sprzedaży przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A.

W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje:
- treść powiadomienia otrzymanego w dniu 24 czerwca 2020 roku od Pana Przemysława Szalbierz, osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Wiceprezes Zarządu Emitenta) o dokonaniu przez niego w dniu 23 czerwca 2020 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki.
Załączniki
Plik Opis
ESPI_11_2020_PS Sprzedaz 2020-06-23.pdfESPI_11_2020_PS Sprzedaz 2020-06-23.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Michał Duniec Prezes Zarządu
2020-06-24 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki