REKLAMA
Tour de spółki

ANALIZY ONLINE S.A.: Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Zależnej od Emitenta

2019-10-10 16:29
publikacja
2019-10-10 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 października 2019 r. bazując na podstawie wpisów w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 października 2019 r. dokonał wpisu zmiany Statutu Spółki KupFundusz S.A. („Spółka Zależna od Emitenta”).

Rejestracja powyższej zmiany dokonana została na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KupFundusz S.A., o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2019 w dniu 9 sierpnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-10 Michał Duniec Prezes Zarządu
2019-10-10 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki