REKLAMA
BADANIE

AMPLI: Informacja o wpłatach dokonanych w związku z realizacją układu

2022-12-12 17:21
publikacja
2022-12-12 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-12
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o wpłatach dokonanych w związku z realizacją układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AMPLI S.A. informuje, że Emitent, realizując propozycje układowe przedstawione w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A., przyjęte na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 22.04.2022r. i zatwierdzone postanowieniem o zatwierdzeniu układu wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 20.05.2022r., które uprawomocniło się w dniu 18.06.2022r., zgodnie z warunkami tego układu, dokonał w dniu 12.12.2022r. zapłaty:
-całości należności głównych przysługujących wierzycielom zaliczonym do I grupy wirzycieli (tj. wierzycieli, których należności główne nie przekraczają 10.000 zł)
- I raty należności głównych, przysługujące wierzycielom zaliczonym do pozostałych 3 grup wirzycieli (tj. wierzycieli, których należności główne przekraczają 10.000zł), przy uwzględnieniu redukcji tych należności, w sposób wskazany w propozycjach układowych.

Suma kwot wpłaconych przez AMPLI S.A. w dniu 12.12.2022r. na poczet wierzytelności objętych ww. układem wynosiła 678.493,05 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-12 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki