REKLAMA
BADANIE

AMPLI: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2023.

2023-02-06 15:09
publikacja
2023-02-06 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-06
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2023.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ampli S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

1. Raport roczny za rok 2022 - 28 kwietnia 2023 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 29 maja 2023 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2023 r. - 29 września 2023 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. -29 listopada 2023 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał 2023 r. na podstawie § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w spraie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkó uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 lit a) Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623 z późn. zmianami) w związku z §80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentó papierów wartościowych oraz warunkw uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757 z późn. zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-06 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki