46,4000 zł
-0,64% -0,3000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_ALUMETAL_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SSF_SD_GK_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_GK_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Ilość sprzedanych wyrobów - tony 197 718 176 032 197 718 176 032
II. Przychody z umów z klientami 1 655 340 1 456 241 387 949 343 073
III. Zysk z działalności operacyjnej 90 840 68 868 21 289 16 224
IV. EBITDA 121 381 96 973 28 447 22 846
V. EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 614 551 144 130
VI. Zysk przed opodatkowaniem 90 545 67 517 21 220 15 906
VII. Zysk netto 74 346 70 685 17 424 16 653
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 007 40 207 22 500 9 472
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 802 -45 132 -7 922 -10 633
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 252 -36 306 -12 480 -8 553
XI. Przepływy pieniężne netto razem 8 953 -41 231 2 098 -9 714
XII. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,80 4,57 1,13 1,08
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,80 4,57 1,12 1,08
XIV. POZYCJE BILANSU 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XV. Aktywa razem 865 757 841 828 201 339 201 834
XVI. Aktywa trwałe 372 137 382 034 86 543 91 595
XVII. Aktywa obrotowe 493 621 459 794 114 796 110 239
XVIII. Kapitał własny 533 745 503 811 124 127 120 792
XIX. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 360 371
XX. Zobowiązania długoterminowe 50 198 59 076 11 674 14 164
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 281 815 278 940 65 538 66 878
XXII. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 34,48 32,55 8,02 7,80
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 34,45 32,55 8,01 7,80
XXV. Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08* 2,92 0,95* 0,70


*dywidenda zadeklarowanaPowyższe dane finansowe zostały przeliczone
na EUR według nastepujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2017 - 4,1709
EUR/PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatnie dni miesiaca: 12 miesięcy 2018 - 4,2669 EUR/PLN oraz 12
miesięcy 2017 - 4,2447 EUR/PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_ALUMETAL_2018.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_ALUMETAL_2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK ALUMETAL S.A. 2018
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alumetal_2018.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alumetal_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ALUMETAL S.A. 2018
Sprawozdanie_z_badania_SSF_bieglego_rewidenta.pdfSprawozdanie_z_badania_SSF_bieglego_rewidenta.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego GK Alumetal S.A.
Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SSF_SD_GK_Alumetal_2018.pdfOswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SSF_SD_GK_Alumetal_2018.pdf Oświadczenie Zarządu ws. sprawozdań finansowych i z działalności GK ALUMETAL S.A. 2018
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_GK_Alumetal_2018.pdfInformacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_GK_Alumetal_2018.pdf Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej GK ALUMETAL S.A. 2018
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdfPismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu ALUMETAL S.A. 2018
Ocena RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdfOcena RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań fin. i dział. GK ALUMETAL S.A. 2018
Oswiadczenie_Rada Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdfOswiadczenie_Rada Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej- funkcjonowanie Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Marek Kacprowicz Prezes Zarządu
2019-03-21 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
2019-03-21 Agnieszka Drzyżdżyk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Krzysztof Furtak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.