ALTUS TFI S.A.: zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych - uzupełnienie

2020-07-23 22:01
publikacja
2020-07-23 22:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych - uzupełnienie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, iż w dniu 23 lipca 2020 roku powziął informację o uzupełnieniu zajęć praw majątkowych Spółki w postaci zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych do wysokości 134 715 017,00 zł każde tj. do analogicznej kwoty jak zajęcia praw majątkowych wskazane w Raporcie Bieżącym nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku.

Spółka podkreśla, że w wyniku dokonanych zajęć Spółka ponosi rażącą szkodę, w szczególności mając na uwadze fakt, iż GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki jakiekolwiek uzasadnione roszczenia, w tym w szczególności w związku ze zbyciem akcji EGB Investments S.A. przez podmioty trzecie względem Spółki na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., w tym przy czynnym udziale i akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A.

Spółka dochodzić będzie wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack S.A. oraz wszystkich osób podejmujących działania w celu bezpodstawnego zajęcia majątku Spółki i wyrządzenia przy tym Spółce szkody wielkich rozmiarów, działających ze świadomością braku podstaw faktycznych oraz prawnych do ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-07-23 Wioletta Błaszkowska Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki