REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych - uzupełnienie

2020-07-23 22:01
publikacja
2020-07-23 22:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych - uzupełnienie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, iż w dniu 23 lipca 2020 roku powziął informację o uzupełnieniu zajęć praw majątkowych Spółki w postaci zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych do wysokości 134 715 017,00 zł każde tj. do analogicznej kwoty jak zajęcia praw majątkowych wskazane w Raporcie Bieżącym nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku.

Spółka podkreśla, że w wyniku dokonanych zajęć Spółka ponosi rażącą szkodę, w szczególności mając na uwadze fakt, iż GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki jakiekolwiek uzasadnione roszczenia, w tym w szczególności w związku ze zbyciem akcji EGB Investments S.A. przez podmioty trzecie względem Spółki na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., w tym przy czynnym udziale i akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A.

Spółka dochodzić będzie wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack S.A. oraz wszystkich osób podejmujących działania w celu bezpodstawnego zajęcia majątku Spółki i wyrządzenia przy tym Spółce szkody wielkich rozmiarów, działających ze świadomością braku podstaw faktycznych oraz prawnych do ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-07-23 Wioletta Błaszkowska Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki