REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: nabycie akcji podmiotu zależnego

2020-09-04 17:30
publikacja
2020-09-04 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
nabycie akcji podmiotu zależnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), informuje iż w dniu 4 września 2020 roku Spółka ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. („ALTUS AT”), w której 100 % udziałów posiada ALTUS S.A., nabyła od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Rockbridge TFI”) 6.277 akcji Rockbridge TFI, stanowiących na dzień nabycia 1 % udziału w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI, za łączną kwotę 789.709,37 zł.
Na dzień publikacji niniejszego raportu ALTUS AT posiada 505 352 akcje w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI, stanowiących 80,51 %, w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.
W wyniku umorzenia 47.861 akcji własnych Rockbridge TFI, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2019 z dnia 18 października 2019 roku, ALTUS AT posiadał będzie akcje stanowiące 87,16 %, w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-09-04 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki