2,0950 zł
-1,87% -0,0400 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także „Spółka” lub „ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej „Uchwała”) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”). Zgodnie z podjętą Uchwałą czynności dotyczyć będą OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1038, zwanego dalej „Funduszem”.
Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie,
z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: „Ustawa”).
Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, ze wejście w życie zmian statutu
i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.
Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.
ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.
W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszu. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętym funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-10-21 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.