2,2000 zł
-0,45% -0,0100 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec marca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 4 382 074 799,73 zł
Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 107 067 805,82 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
– 47 819 846,42 jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 1 090 360 603,75 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 3 136 826 543,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy
i subfunduszy w likwidacji wynosi 31 104 964,66 zł.

Ponadto Spółka informuje, że w miesiącu kwietniu 2019 r. wygasają wszystkie umowy o zarządzanie aktywami przez ALTUS TFI S.A. w ramach usługi asset management. Umowy te nie zostaną przedłużone.

Ponadto Spółka informuje, że na koniec marca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 3 130 826 890,46, 54. zł
Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 966 148 457,32 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany,
– 1 630 342 800,78 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 345 658 372,88 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 188 677 259,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.

Ponadto poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 7 596 318,08 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-08 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-04-08 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.