REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

2020-09-17 08:34
publikacja
2020-09-17 08:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku niniejszym informuje o skierowaniu do Prokuratury Krajowej zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby pełniące aktualnie funkcje Członków Zarządu oraz Prokurenta GetBack S.A. na szkodę Spółki, podmiotu zależnego od Spółki oraz funduszy zarządzanych w przeszłości przez Spółkę („Pokrzywdzeni”):
1) przestępstwa z art. 272 polegającego na wyłudzeniu od Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy poświadczenia nieprawdy w wydanym postanowieniu w zakresie istnienia przesłanek udzielenia zabezpieczenia na rzecz GetBack S.A. na mieniu Pokrzywdzonych na skutek podstępnego wprowadzenia w błąd sędziów, będących funkcjonariuszami publicznymi, co do istotnych okoliczności mających wpływ na ocenę interesu prawnego GetBack S.A. w uzyskaniu zabezpieczenia, a mianowicie faktu zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018, podnoszonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy rzekomych roszczeń GetBack S.A.;
2) przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. na szkodę wyżej wymienionych Pokrzywdzonych, polegającego na tym, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla GetBack S.A., zatajając fakt zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018, podnoszonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy rzekomych roszczeń GetBack S.A., wprowadzili w błąd Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy, co do istotnych okoliczności sprawy i doprowadzili Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych poprzez wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia GetBack S.A. zabezpieczenia na mieniu pokrzywdzonych w sposób w postanowieniu tym wskazany;
3) przestępstwa z art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k. polegającego na podejmowaniu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w toku śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 11.2018, mającej prowadzić do zaniechania lub zmiany czynności procesowych podejmowanych wobec Altus S.A., pokrzywdzonych Funduszy oraz byłego Prezesa Zarządu Altus S.A.- Pana Piotra Osieckiego, a zwłaszcza zmiany stosowanego względem niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, w zamian za podjęcie przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą tj. Członków Zarządu Altus S.A. działania będącego przekroczeniem uprawnień i wyrządzenie Altus S.A. oraz Funduszom zarządzanym wówczas przez Altus S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości 100 mln zł, stanowiącej korzyść majątkową dla GetBack S.A., , co wypełniało znamiona podżegania Członków Zarządu Altus S.A. do popełnienia przestępstwa na szkodę wyżej wymienionych pokrzywdzonych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-09-17 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki