2,2400 zł
2,75% 0,0600 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r., spółka Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która jest spółką zależną wobec ALTUS TFI, zawarła umowę nabycia akcji własnych w celu umorzenia, na mocy której nabyła od Prezesa Zarządu tej spółki 19.615 akcji własnych, stanowiących 3,13 % udziału w kapitale zakładowym Rockbridge TFI, za łączną kwotę 2.500.127,90 złotych.
Na dzień 15 kwietnia 2019 r., ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., w której 100 % udziałów posiada ALTUS TFI, posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.
W wyniku umorzenia 19.615 akcji własnych Rockbridge TFI, ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiadał będzie 82,07 % akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-04-15 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.