REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 42/2020 w sprawie skierowania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

2020-09-17 10:57
publikacja
2020-09-17 10:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 42/2020 w sprawie skierowania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 42/2020 z dnia 17 września 2020 roku. W raporcie bieżącym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazano firmę Spółki sprzed dokonanej rejestracji jej zmiany, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku, zamiast aktualnej firmy Emitenta tj. ALTUS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-09-17 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki