1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATFI_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_300719.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALTUSTFI__projekty_uchwal_na_NWZ_20190730.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy – tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Akcjonariusze”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał, zgodne z wnioskiem Akcjonariuszy, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

Mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w komunikacie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki wyraża negatywną opinię odnośnie do zaproponowanego przez Akcjonariuszy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
ATFI_ogłoszenie o zwołaniu NWZA 300719.pdfATFI_ogłoszenie o zwołaniu NWZA 300719.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
ALTUSTFI_ projekty uchwał na NWZ_20190730.pdfALTUSTFI_ projekty uchwał na NWZ_20190730.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-04 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-07-04 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.