REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego

2020-08-25 19:09
publikacja
2020-08-25 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS S.A („Spółka”). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Pozostałe terminy publikacji kolejnych raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2020 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-25 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki