REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

2020-06-12 14:00
publikacja
2020-06-12 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZA_12062020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod głosowanie w dniu 12 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA_12062020.pdfUchwały NWZA_12062020.pdf Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 12 czerwca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-12 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-06-12 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki