REKLAMA

ALTUS S.A.: korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021

2021-05-12 18:42
publikacja
2021-05-12 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS”), informuje iż w opublikowanym w dniu 6 maja 2021 roku raporcie kwartalnym Spółki za I kwartał 2021 roku na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano dane dotyczące prezentacji akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W kolejnej publikacji w systemie ESPI Spółka przekaże skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku. Spółka informuje, iż opisana korekta nie ma wpływu na treść raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-05-12 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki