REKLAMA
DZIEŃ UE

ALTUS S.A.: Złożenie przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.

2023-05-31 21:36
publikacja
2023-05-31 21:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Złożenie przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Emitent”), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 31 maja 2023 r. do Komisji Nadzoru Finansowego przez spółkę zależną Emitenta tj. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („RB TFI S.A.”) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego doręczoną RB TFI S.A. w dniu 17 maja 2023 r. w sprawie nałożenia kary administracyjnej na RB TFI S.A. w związku z rzekomym naruszeniem przez RB TFI S.A. - w okresie od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – przepisu z art.146 ust.7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do jednego z funduszy zarządzanych przez RB TFI S.A.
RB TFI S.A. poinformowała Emitenta, iż we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-05-31 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki