REKLAMA

ALTUS S.A.: Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych

2023-05-23 17:47
publikacja
2023-05-23 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2022 z dnia 14 października 2022 roku oraz nr 16/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 23 maja 2023 roku pełnomocnik Spółki przekazał Zarządowi Spółki informację o doręczeniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wydanego na wniosek Spółki, wstrzymującego decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 14 października 2022 roku w zakresie punktu 1) oraz 2), tj. 1) w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 4 750 000 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy oraz art. 45a ust. 4a Ustawy, 2) w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 1 900 000 zł (jednego miliona dziewięciuset tysięcy złotych) za naruszenie przez wskazane w decyzji fundusze § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wskazanych w decyzji funduszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-23 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-05-23 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki