REKLAMA

ALTUS S.A.: Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

2022-11-16 17:24
publikacja
2022-11-16 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 18 października 2022 roku Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2022 roku wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2022 r.; sygnatura: DFF.456.5.2022.MK oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 lutego 2020 r. (sygnatura: DFF-FIZ.456.4.2018.WZ) (dalej łącznie: "Decyzje") w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zaskarżając Decyzje w całości i kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i prawidłowość Decyzji co do meritum. Spółka zarzuciła Komisji Nadzoru Finansowego liczne rażące naruszenia prawa procesowego i materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, wnosząc o stwierdzenie na podstawie nieważności zaskarżonych Decyzji w całości, a ewentualnie o uchylenie w całości Decyzji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2022-11-16 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki