REKLAMA

ALTUS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

2021-06-10 16:08
publikacja
2021-06-10 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_wynagrodzen_altus_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALTUS_31.12.2020_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za lata 2019-2020” wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Altus S.A. za okres 01.01.2020-31.12.2020” którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie RN za 2020.pdfSprawozdanie RN za 2020.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej Altus S.A. 2020
sprawozdanie z wynagrodzeń altus 2019-2020.pdfsprawozdanie z wynagrodzeń altus 2019-2020.pdf sprawozdanie z wynagrodzeń członków zarządu i RN Altus S.A. za lata 2019-2020
ALTUS_31.12.2020_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdfALTUS_31.12.2020_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf raport audytora z oceny sprawozdania z wynagrodzeń Altus S.A. za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-06-10 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki