REKLAMA

ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

2023-06-01 18:54
publikacja
2023-06-01 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 roku, na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, dotyczący pokrycia straty netto Spółki, zgodnie z którym „Zarząd Altus S.A. w związku z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku straty netto w wysokości 344.176,34 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 34/100), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.”

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2023-06-01 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki