REKLAMA

ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

2023-06-01 19:29
publikacja
2023-06-01 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_Altus_29062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_na_ZWZA_29062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Altus_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Altus_S.A._Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Altus_S.A._31.12.2022_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku (czwartek) na godzinę 9:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696), ul. Pankiewicza 3.
Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za 2022 rok wraz z oceną biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus_29062023.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus_29062023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus na 29.06.2023
2. Projekty uchwał na ZWZA_29062023.pdf2. Projekty uchwał na ZWZA_29062023.pdf Projekty uchwał nw ZWZA Altus na 29.06.2023
8. Altus Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf8. Altus Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Altus S.A. 2022
6. Altus S.A. Sprawozdanie z wynagrodzeń 2022.pdf6. Altus S.A. Sprawozdanie z wynagrodzeń 2022.pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń Altus 2022
7. Altus S.A._31.12.2022_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf7. Altus S.A._31.12.2022_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń Altus 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-06-01 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki