REKLAMA

ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 17:16
publikacja
2021-06-02 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_ALTUS_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_WZA_projekt_na_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. (piątek) na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696) ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia zostały zamieszczone
na stronie internetowej Spółki.


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS SA.pdf
Uchwały WZA_projekt na czerwiec 2021.pdfUchwały WZA_projekt na czerwiec 2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-06-02 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki