REKLAMA

ALTUS S.A.: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 8/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 20:56
publikacja
2021-06-02 20:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_ALTUS_SA-korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 8/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. W raporcie bieżącym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazano iż zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (piątek) zamiast na dzień 30 czerwca 2021 roku (środa).

Jednocześnie Spółka przekazuje skorygowany w zakresie oczywistej pomyłki załącznik przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku (środa). Załącznik ulega zmianie w zakresie wskazania prawidłowego dnia 30 czerwca 2021 (środa) zamiast dnia 30 czerwca 2021 roku (piątek).

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS SA-korekta.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS SA-korekta.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Góralewski Prezes Zarząu
2021-06-02 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki