REKLAMA
TYLKO U NAS

ALTUS S.A.: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 10/2023 w sprawie złożenia przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.

2023-06-01 18:25
publikacja
2023-06-01 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 10/2023 w sprawie złożenia przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Altus S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej pomyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 10/2023 z dnia 31 maja 2023 roku. W raporcie bieżącym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazano „w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 17 maja 2023” zamiast „w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 18 maja 2023” oraz „decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego doręczoną RB TFI w dniu 17 maja 2023” zamiast „decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego doręczoną RB TFI w dniu 18 maja 2023"

Pozostała część raportu nie uległa zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2023-06-01 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki